cn_cookies_accepted()

Tarieven & Vergoedingen

Vergoeding

Indien u aanvullend verzekerd bent, bent u vaak verzekerd voor fysiotherapie. Hoe vaak u verzekerd bent voor fysiotherapie hangt van uw aanvullende pakket af. Aangezien de aanvullende pakketten verschillen per zorgverzekering, verzoeken wij u aantal behandelingen fysiotherapie zelf goed in de gaten te houden. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, dan dient u deze namelijk zelf te betalen.

Uw fysiotherapeutische consulten worden vergoed in één van de volgende gevallen:

  • U bent jonger dan 18 jaar;
  • U heeft een aanvullende verzekering voor fysiotherapie;
  • U heeft een chronische indicatie; de eerste 20 behandelingen worden (deels) vergoed vanuit uw aanvullende pakket fysiotherapie. Niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf, zodat de behandelingen vanaf de 21e keer vergoed kunnen worden uit uw basispakket. De chronische lijst van aandoeningen kunt u vinden op de site van uw zorgverzekering. Neem desnoods contact op met uw verzekering;

Onze tarieven

Indien u basis verzekerd bent of uw behandelingen worden niet meer vergoed door uw aanvullende verzekering, dan hanteren wij de volgende tarieven voor onze consulten:

Fysiotherapie indicatieTarief
Screening, intake en onderzoek via DTF€ 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 48,-
Reguliere zitting fysiotherapie€ 45,-
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie aan huis inclusief toeslag€ 55,-
Fysiotherapie behandeling aan huis inclusief toeslag€ 50,-
Eenmalige fysiotherapeutisch onderzoek€ 65,-
Eenvoudige fysiotherapeutisch rapportage€ 30,-
Uitgebreide fysiotherapeutisch rapportage€ 60,-
(Sport)massage (25 minuten)€ 50,-
(Sport)massage (50 minuten)€ 95,-
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie*€ 35,-
* Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht indien een fysiotherapeutisch consult niet eerder dan 24 uur van te voren wordt afgemeld.

Tarieven medisch fitness per maand

Medisch fitness training 1x per week €39,50

Medisch fitness training 2x per week €59,50

Tarieven medisch fitness per kwartaal

Medisch fitness training 1x per week €109,50

Medisch fitness training 2x per week €159,50

…plus het voordeel dat u kosteloos gebruik kunt maken van de sportruimte indien u in behandeling bent bij de praktijk.